Etiketler

Çevremdeki tüm nesneler
benimle aynı ham maddeden,
bir tür acıdan yapılmıştı.
Benim dışımda öylesine çirkindi ki dünya; masalar
üstündeki bu kirli bardak,
aynanın üstündeki koyu leke,
bütün bu çirkinlikler
karşısında kendimi ailemleymiş gibi rahat hissediyordum…

Sartre

Reklamlar