“Belki de;
İnsanlar kendilerine yalan söylenildiğini düşünüyorlar”

söylenen azınlık gerçeğin,
temel gerçeğin ne kadarını yansıttığı oranı
bana göre belirleyebilir.

temel gerçeği bir bütün olarak değerlendirmek gerekli olsa da,
istisnai durumlarda parçalanmış temel gerçek,
kendisinden kopan ama
kendisini tam olarak verebilme ihtimali olan azınlık gerçeği de içerir.
fakat, azınlık gerçeğin temel gerçeği içermediği düşünülürse
o zaman temel gerçek yalanın ta kendisi olur.
buna negatif ve pozitif dünya görüşü olanlar iki farklı açıdan bakarak
kendilerine göre sonuca ulaşabilirler.
ama elinde cevap anahtarı olmayanlar
kendi kuşku ve doğrularını kabul etmek zorunda kalırlar.

temel gerçek;her mevsimi kurak geçen bir yüreğin,
kurumuş kuyusunun dibinde gibidir.
karanlıktadır ve siyahtır.
diğer bir deyişle karanlığın kendisidir.
onu içmek isteyenler;
ona ne kadar çok ulaşmak istemeleri,
gerçeğin ne kadar yakınında
ne kadar süre kalabileceklerini gösterebilme ihtimalleri ile doldurabilirler o kuyuyu
ve temel gerçek çıkagelir…

“Bunu anlamız için benim açımdan bakmanız yetmez, ben olmanız gerekir. Buda sizin için gerçek dışıdır.”

md

Reklamlar